Blog

Viindoo Recruitment – Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng chuyên nghiệp

Viindoo Recruitment – Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng chuyên nghiệp
Viindoo Recruitment Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng. nằm trong bộ Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp tổng thế Viindoo,. Giải quyết các nghiệp vụ bao gồm:. Đề nghị Tuyển dụng. T

Viindoo Recruitment – Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng chuyên nghiệp

Viindoo Recruitment Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng. nằm trong bộ Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp tổng thế Viindoo,. Giải quyết các nghiệp vụ bao gồm:. Đề nghị Tuyển dụng. Tự động hóa quy trình Tuyển dụng. Nâng cao trải nghiệm ứng viên. Sàng lọc, đánh giá ứng viên. Báo cáo hiệu quả Tuyển dụng. Tích hợp mở rộng. Đề nghị Tuyển dụng. Doanh nghiệp của bạn thường xuyên thiếu nhân lực để đạt chỉ tiêu kinh doanh. Không thể tìm được Ứng viên chất lượng bù vào vị trí trống đột xuất. Tính năng Đề xuất Tuyển dụng giúp các phòng ban. và bộ phận Nhân sự chủ động trong kế hoạch tuyển dụng.. Áp dụng Đề xuất Tuyển dụng, giúp Doanh nghiệp chủ động. trong việc quản lý, phân bổ nguồn nhân lực. Đề nghị xuất phát từ chính phòng ban có nhu cầu nên mô tả sẽ chi tiết và chính xác,. giúp tăng cường hiệu quả tuyển dụng và hiệu quả công việc của phòng ban.

Tự động hóa quy trình Tuyển dụng. Hệ thống cập nhập thông tin từ các kênh tuyển dụng. Kích hoạt quy trình tuyển dụng khi đề xuất được phê duyệt. Đồng bộ tin tuyển dụng lên Website trực tuyến. Thông tin của ứng viên sẽ được gửi về hệ thống khi có đơn ứng tuyển. Hồ sơ ứng viên được tổng hợp & phân loại theo các nguồn tuyển dụng. Xây dựng thư viện ứng viên, tạo nguồn sẵn có cho các kế hoạch nhân sự. Nâng cao trải nghiệm ứng viên. Thiết lập tự động phản hồi ứng viên ngay khi nhận hoặc chuyển trạng thái hồ sơ. Tính năng thông minh gửi email cùng lúc nhiều ứng viên. Lịch phỏng vấn đồng bộ với Google Calendar,. giúp nhắc nhở kịp thời cho ứng viên & ban tuyển dụng. Sàng lọc, đánh giá ứng viên. Công cụ thông minh sàng lọc, tìm kiếm, phân loại ứng viên theo các tiêu chí đã đặt. Tạo bộ câu hỏi phỏng vấn & khung năng lực,.


https://youtu.be/5x26qu2UIswViindoo Recruitment – Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng chuyên nghiệp
Viindoo Recruitment Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng. nằm trong bộ Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp tổng thế Viindoo,. Giải quyết các nghiệp vụ bao gồm:. Đề nghị Tuyển dụng. T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *